Zvukoterapija

Što je zvukoterapija i kako djeluje?

Najkraće rečeno, zvukoterapija je pojam za skup tehnika koje koriste zvuk u terapijske svrhe. To je neinvazivna metoda koja nam omogućuje da lako i bez boli djelujemo na duboke mišiće, kosti i krvotok. Najčešće ju koristimo za duboko opuštanje, smanjenje bolova, bolju cirkulaciju i motoriku. To je osnovna primjena. Međutim, kako većina stisnutosti u tijelu dolazi kao adaptacija na traumatska iskustva, otvara nam se prostor da zvuk koristimo i u reguliranju stanja koja su dovela do kronične stisnutosti. Naravno, govorim o neprobavljenim emocijama i potisnutim uvjerenjima. Da otkrijemo kako zaista radi, trebamo zaroniti dublje u prirodu zvuka, svijesti pa i prirode Svemira.

Sve je povezano

U početku bijaše riječ. Tako kaže jedna od najpoznatijih priča o postanku. Ali Biblija nije jedina knjiga koja koristi riječ, odnosno zvuk kao gradivni element svijeta. Gotovo isti tekst nalazimo u hinduizmu, u Bhagavad Giti. Na drugoj strani Zemlje, u drevnom Egiptu, bog Ptah je pjesmom upjevao svijet u postanak. U Centralnoj Americi, Maje govore da je Quetzaquatl sviranjem u veliku školjku proizveo vibracije koje su kreirale svijet. Na sjeveru, Inuiti prenose priču u kojoj je sve nastalo iz lepeta krila gavrana. Kako to da se zvuk provlači kroz toliko priča o postanku? Kako to zvuk stvara svijet?

zvukoterapija

Zvuk je geometrija koju čujemo

Da to saznamo, moramo pogledati zvuk iz druge perspektive. Većina nas ima sliku zvuka kao sinusoide ili vala kakvog gledamo u audio programu ili Soundcloudu. Kad bi ga ekstrapolirali u 2 ili čak 3 dimenzije, (zvuk putuje kroz 360º po svim osima), dobili bi prekrasnu mandalu s ponavljajućim uzorcima. Eksperimeti s vizualizacijom zvuka, doveli su do razvoja kimatike (eng. cymatics), grane znanosti koja se bavi vizualizacijom zvuka. Kad promatramo kako zvuk organizira materiju, možemo prepoznati razne oblike koje poznajemo iz prirode. Aleksandar Lauterwasser, Hans Jenny i John Stuart Reid su samo neki od znanstvenika koje trebate istražiti ako želite saznati kako zvuk kreira formu.

Zvukoterapija i geometrija

Vratimo se na kratko u ranu ljudsku povijest i na priče o postanku. Postoji uzorak koji pronalazimo u svim civilizacijama, na svim krajevima svijeta. Zove se Cvijet života i čini jedan od temeljnih princima Svete geometrije. U sebi sadrži iracionalne brojeve i druge matematičke odnose koje pronalazimo u živom svijetu. Od forme u koju se vežu atomi, heksagonalnih saća pčela, progresiju rasta cvijeta suncokreta, odnose veličina u ljudskom tijelu, glazbe pa do velikih oluja na Jupiteru i putanja kretanja planeta, sve se uklapa u primarni dizajn Cvijeta života. Ne trebate puno istraživati da prepoznate kako se odnosi iz Svete geometrije zrcale u načinu na koji se život razvija. Ako tražite elementarni dizajn ovog Svemira, našli ste ga. Proizlazi iz Svete geometrije. Iste odnose nalazimo ugrađene u piramide i ostale megalite drevnih civilizacija, razasute diljem planeta. Koliko znamo, drevne civilizacije nisu imale pojam zvukoterapija, ali su imali koristili zvuk kao medicinu.

Vjerojatno najpoznatiji primjer kimatike u ravnini je onaj na Chladnijevoj ploči. Jasno možemo vidjeti kako frekvencije kreiraju formu. Što je frekvencija viša, to je i forma kompleksnija. Vidimo da zvuk kreira geometriju. Geometrija nosi informaciju. Frekvencija drži određenu geometrijsku strukturu na okupu. Ako promijenimo frekvenciju, promijenit će se i fizička struktura. Ako postoji velika razlika između stare i nove frekvencije, stara forma se mora potpuno raspasti da se zrnca pijeksa mogu organizirati u novu. Izmađu stare i nove strukture je ono što možemo nazvati kaos. Kaos je proces osobnog rasta.

Eksperimenti koje je provodio Masaru Emoto, pokazuju da naša svijest, odnosno namjera snažno utječu na strukturu vode. John Stuart Reid je pomoću cymescope-a dokazao istu stvar. Naša namjera, ima velik utjecaj na geometriju. Svaka misao i emocija, stvaraju geometriju.

Načelno, možemo prepoznati dva geometrijska polariteta koja se zrcale u svemu, Jedan od naziva koji koristim su koherenciju i disonancu. Koherenciju možemo prepoznati kao sklad, ugodu, harmoniju. U glazbi je to interval između dva ili više tonova koji doživljavamo ugodno ili skladno. Nasuprot toga, za disonancu možemo reći da je nesklad, a prepoznajemo ju kao neugodu. Cijela zapadna glazba se temelji na izmjeni ova dva stanja (tension and release). Napetost nam služi da nas dovede do razrješenja, odakle ponovo uvodimo napetost da bi stvorili dinamiku i naučili nešto o sebi. Možete li zrcaliti ovaj princip na svoj životni put?

Tretmani

Zvučne vilice

Često ih kombiniram s drugim metodama koje uključuju svjesni dodir. Vilice su kao akustični laser. Precizne.

Zvučne zdjele

Koristim ih za duboko opuštanje mišića i uma. Za razliku od vilica, zdjele nude tijelu širi raspon frekvencija.

Zvučne kupke

Ovo je grupni tretman. Ima sličan učinak kao zvučne zdjele. Potencijal ove metode je spajanje some i psihe.

Rezervirajte svoju zvučnu masažu

Upoznajte jednu novu razinu opuštanja. Aktivirajte svoj parasimpatički živčani sustav i podsjetite svoje tijelo na njegovo prirodno stanje. Stanje bivanja u kojem nema potrebe za akcijom.